Sale!

เทอร์โมมิเตอร์/แบบท่อแก้วหุ้มโลหะ (THERMOMETER GUAGE,THERMOMETER, GLASS THERMOMETER)

1,300฿

รุ่น 3N-TG120
แบบก้านตรง I
ขนาด ตัวเรือน ยาว 12.5 cm.
เกลียวขนาด 1/2 นิ้ว, ความยาวก้านวัด 1.5 cm.
วัดอุณหภูมิท่อน้ำเย็น-น้ำร้อน
ย่านการวัดได้ทั้ง °C และ °F ในตัวเดียวกัน (อุณหภูมิ 0-120°C, 0-250°F)
หุ้มด้วยโลหะอย่างดีไม่เป็นสนิมเหมาะกับงานโรงงานอาหาร และ งานระบบ HVAC

คำอธิบาย

เทอร์โมมิเตอร์/แบบท่อแก้วหุ้มโลหะ (THERMOMETER GUAGE,THERMOMETER, GLASS THERMOMETER)
คุณลักษณะ
ใช้วัดอุณหภูมิของเหลว หรือ อากาศ เป็นเกจวัดอุณหภูมิแบบแท่งแก้วหุ้มโลหะ เพื่อป้องกันการแตกมีความแข็งแรงทนทานสูง
รุ่น 3N-TG120
แบบก้านตรง I
ขนาด ตัวเรือน ยาว 12.5 cm.
เกลียวขนาด 1/2 นิ้ว, ความยาวก้านวัด 1.5 cm.
วัดอุณหภูมิท่อน้ำเย็น-น้ำร้อน
ย่านการวัดได้ทั้ง °C และ °F ในตัวเดียวกัน (อุณหภูมิ 0-120°C, 0-250°F)
หุ้มด้วยโลหะอย่างดีไม่เป็นสนิม