HLF-4000 Series F SENSOR เครื่องควบคุมระดับวัตถุในไซโล Paddle Level Switch

฿3,900.00 Excluding tex

Paddle Level Switch

HLF-4000 Series F SENSOR

  • ควบคุมระดับวัตถุในไซโลหรือแท้งก์ มีคุณภาพการทำงานสูง ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับใช้ควบคุมระดับข้าวเปลือก ข้าวบาร์เลย์ ข้าวฟ่าง ข้าวสาลี ข้าวโอ๊ต ถั่ว เม็ดยา ทราย ซีเมนต์ พืชผลทางการเกษตร อาทิ ข้าวสาร ข้าวโพด เหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง แป้ง เมล็ดกาแฟ  และอื่นๆ เพื่อควบคุมให้ได้ระดับตามต้องการ และป้องกันวัตถุในไซโลล้นหรือหมดถัง

คำอธิบาย

HLF-4000 Series F SENSOR เครื่องควบคุมระดับวัตถุในไซโล Paddle Level Switch

Model : HLF-4000 Series

  • ใช้ไฟ 220V AC/24 VDC (ระบุเมื่อสั่งซื้อ)
  • อัตราทนกระแสของหน้าสัมผัส 250V AC, 5A
  • ปรับ Torque  1.0 กก.-ซม. ปรับเปลี่ยนตำแหน่งของสปริงเท่านั้น
  • มีระบบป้องกันมอเตอร์ Slip  1.5 กก.-ซม. ป้องกันมอเตอร์เมื่อเวลาใบพัดติดขัด