6ES7215-1AG40-0XB0 CPU S7-1200 | 3N SHOP

฿9,999.00 Excluding tex

 CPUs S7-1200 SIEMENS

  • CPU 1211C / 50 KB program memory,DI 6 x 24 vdc,DQ 4 x 24 vdc or 4 x RLY,AI 2 x 0-10 vdc
  • CPU 1212C / 75 KB program memory,DI 8 x 24 vdc,DQ 6 x 24 vdc or 6 x RLY,AI 2 x 10 bits 0-10 vdc
  • CPU 1214C / 100 KB program memory,DI 14 x 24 vdc,DQ 10 x 24 vdc or 10 x RLY,AI 2 x 0-10 vdc
  • CPU 1215C / 125 KB program memory,DI 14 x 24 vdc,DQ 10 x 24 vdc or 10 x RLY,AI 2 x 0-10 vdc,AQ 2 x 0-20 mA dc, 2 x PROFINET Port
รหัสสินค้า: 3N8115 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: ,

คำอธิบาย

Standard CPUs S7-1200 SIEMENS

  • CPU 1211C / 50 KB program memory,DI 6 x 24 vdc,DQ 4 x 24 vdc or 4 x RLY,AI 2 x 0-10 vdc

DC/DC/DC  Model 6ES7211-1AE40-0XB0

AC/DC/RLY Model 6ES7211-1BE40-0XB0

DC/DC/RLY  Model 6ES7211-1HE40-0XB0

  • CPU 1212C / 75 KB program memory,DI 8 x 24 vdc,DQ 6 x 24 vdc or 6 x RLY,AI 2 x 10 bits 0-10 vdc

DC/DC/DC  Model 6ES7212-1AE40-0XB0

AC/DC/RLY Model 6ES7212-1BE40-0XB0

DC/DC/RLY Model 6ES7212-1HE40-0XB0

  • CPU 1214C / 100 KB program memory,DI 14 x 24 vdc,DQ 10 x 24 vdc or 10 x RLY,AI 2 x 0-10 vdc

DC/DC/DC  Model 6ES7214-1AG40-0XB0

AC/DC/RLY Model 6ES7214-1BG40-0XB0

DC/DC/RLY  Model 6ES7214-1HG40-0XB0

  • CPU 1215C / 125 KB program memory,DI 14 x 24 vdc,DQ 10 x 24 vdc or 10 x RLY,AI 2 x 0-10 vdc,AQ 2 x 0-20 mA dc, 2 x PROFINET Port

DC/DC/DC  Model 6ES7215-1AG40-0XB0

AC/DC/RLY Model 6ES7215-1BG40-0XB0

DC/DC/RLY  Model 6ES7215-1HG40-0XB0