เครื่องวัดความชื้น Moisture Meter | 3N SHOP

฿2,086.50 lncl sales tax

คุณลักษณะ

  • อ่านและล็อคค่าได้
  • แสดงค่าสูงสุด-ต่ำสุดของการวัดความชื้น
  • การแจ้งเตือนปริมาณของแบตเตอรี่
  • จอแสดงผล LCD
  • 1 x ความชื้น (ไม่รวมแบตเตอรี่)
  • 1 x คู่มือผู้ใช้

รายละเอียดเพิ่มเติม

เครื่องวัดความชื้น Moisture Meter

ใช้สำหรับทดสอบความชื้นซีเมนต์, ความชื้นคอนกรีต, เฟอร์นิเจอร์, กล่องกระดาษ,พืชสมุนไพรแห้ง, อาคารวัสดุ ความชื้นไม้