Posted on

Hot runner Temperature Controller 3N-JKS SERIES

Hot runner Temperature Controller   3N-JKS SERIES

Temperature Controller คือ อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิที่สำคัญของเครื่อง Hot runner  โดยการควบคุมนั้น จะมีด้วยกันหลากหลายรูปแบบ เช่น

  • ON – OFF Control
  •  PID Control
  •  Fuzzy Logic Control

ลักษณะการทำงานคือ จะมีตัววัดอุณหภูมิ หรือ  Thermocouple ทำหน้าที่วัดอุณหภูมิแล้วส่งมาที่ Temperature Controller หากอุณหภูมิยังไม่ได้ตามที่ตั้งไว้ Temperature Controller จะสั่งเอาต์พุตให้ฮีตเตอร์ Heater เพื่อเพิ่มอุณหภูมิให้ได้ตามที่ผู้ใช้งานต้องการ ซึ่งการควบคุมของ Temperature Controller ก็จะมีตั้งแต่ 1 โซน ไปจนถึง 36 โซน หรือมากกว่านี้ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับขนาดของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกนั้นๆ

ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 061-1678118